Csoportos Kockázati Életbizosítás

2015. július 27-e óta elérhető új életbiztosítási termékünk, a Csoportos Kockázati Életbiztosítás.

Új szolgáltatásunk igénybevételével gondoskodhat családja anyagi biztonságáról. Legyen szó a napi megélhetés biztosításáról, vagy az Ön után hátramaradt adósságának rendezéséről, vagy gyermeke jövőjének biztosításáról. Válasszon az igényének megfelelő csomagot, és készüljön fel időben a váratlan élethelyzetekre!

További információ

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Garantie-Sparen euró eszközalapban szereplő Garantie-Spar-Fonds Alap (ISIN AT0000A0DHL6) garanciavállalójának személye 2015. július 4-ével megváltozik. A garanciavállaló a jelenlegi Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft (ÖVAG) helyett a Volksbank Wien-Baden AG. lesz.
A változás hátterében a Volksbanken Szövetség átalakítása áll, amelynek következtében 2015. július 4-étől az ÖVAG központi intézményi funkciói és eszközei átadásra kerülnek a Volksbank Wien-Baden AG-nak. Ezentúl a Volksbank Wien-Baden AG lesz a Volksbanken Szövetség új központi szerve.
Így az ÖVAG által a Garantie-Spar-Fonds Alappal kapcsolatos garanciavállalásra is kihatással van az eszközök átadása, amelyet a Volksbank Wien-Baden AG, mint általános jogutód veszi át.
2015. július 4-étől a Volksbank Wien-Baden AG-t tartjuk nyilván, mint a Garantie-Sparen euró eszközalap mögött álló új garanciavállalót, és ez vonatkozik az összes kapcsolódó jogra és kötelességre. Minden egyéb szerződéses rendelkezés változatlan marad.

Budapest, 2015. július 1.

Hirdetmény - Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások 2014-es eseti díj fizetési akciója

Az ERGO Életbiztosító eseti díj fizetési akciót hirdet az alábbi befektetési egységekhez kötött életbiztosítással rendelkező vagy azt újonnan megkötő ügyfelei (továbbiakban: Ügyfél) számára:

 


Az akcióban résztvevő termékek

 
  • Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
  • Smart Senior Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
  • Smart Life Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
  • Métisz Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
  • Carme Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
  • Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
 

 

Az Ügyfél által fizetett eseti díj összegétől függően a Biztosító az alábbi, csökkentett összegű szerzési költséget érvényesíti az eseti díj összegéből:

Eseti díj összege
1 000 000 Ft-ig
Eseti díj összege
1 000 000 Ft és e feletti
A kiegészítő balesetbiztosítások díja nélküli
biztosítási díj nagysága 
 A szerzési költség mértéke az eseti díjra   
1,99%  0,99%  0 – 240 000 Ft/év
1,99%  0,99%  240 001 – 360 000 Ft/év
1,99%  0,99%  360 001 – 480 000 Ft/év
1,99%*  0,99%  480 001 Ft/év vagy e feletti

* A Kondíciós lista szerinti költségmérték, a jelen akcióban nem csökken.

A kedvezmények azokra az eseti díj befizetésekre érvényesek, amelyek 2014. október 20-án és ezt követően az akció visszavonásáig érkeznek be az ERGO Életbiztosító számlájára.
Az akció visszavonásáról a biztosító hirdetményt tesz közzé.

A hirdetményben foglaltak tájékoztató jellegűek. A biztosítási ajánlat elfogadása és az eseti díjak jóváírása során az ERGO Életbiztosító a hatályos magyar jogszabályok, valamint a vonatkozó ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások feltételei és az ügyféltájékoztató betartásával jár el. Emellett az ERGO Életbiztosító fenntartja a jogot, hogy a biztosítási ajánlat esetleges elutasításáról, illetve elfogadásáról a belső utasításainak és kockázatvállalási irányelveinek betartásával saját hatáskörben döntsön, szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2014. október 20.

Nyugdíjbiztosítás adókedvezménnyel!

A 2014. január 1-jétől hatályba lépett Szja. törvény alapján a magánszemélyek által kötött nyugdíjbiztosítási szerződésekre 20%-os adókedvezmény vehető igénybe, maximum 130 000 Ft értékben.

Az ERGO nyugdíjbiztosítási záradékkal biztosítja ügyfeleinek, hogy az alábbi termékeinél éljenek ezzel a lehetőséggel:

Regnum életbiztosítás

Smart Senior életbiztosítás

Telefonos ügyfélszolgálat

+36 1 877 1111

H: 8:00-17:00
K-Sz: 8:00-16:00
Cs: 8:00-20:00
P: 8:00-16:00

Email üzenetét az alábbi címen várjuk:

ergo@ergo.hu

Levelezési címünk:
1428 Budapest, Pf. 5.

Befektetés - Árfolyamok

A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások befektetési egységeinek árfolyamáról és az eszközalapok nettó eszközértékéről honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.

Árfolyamok