Nyomtatványok és nyilatkozatok

Az adataiban történt változásokat bejelentheti, bizonyos rendelkezéseket megtehet, illetve kéréseket terjeszthet elő az alábbi dokumentumok kinyomtatásával, aláírásával és társaságunkhoz történő eljuttatásával.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a szerződő és a biztosított eltérő személy, akkor mindkét fél aláírása szükséges a változás-bejelentéshez, rendelkezéshez, illetve kérelemhez!

Dokumentumaink egy része fájl formátumban is kitölthető. Ezeket kitöltés után nem lehet elmenteni, csak kinyomtatni. Kérjük, hogy a kitöltött és kinyomtatott dokumentumot írja alá, majd személyesen, levélben vagy faxon a +36 1 877 1110-es számra küldve vagy - amennyiben a dokumentumon ez a lehetőség szerepel - beszkennelve és e-mailen az ergo@ergo.hu címre küldve juttassa el biztosítónk részére.
Ezek a dokumentumok természetesen kinyomtatás után kézzel is kitölthetők.

 

Meghatalmazás szerződő helyetti ügyintézésre

A szerződő meghatalmazhat egy természetes személyt, hogy helyette és nevében a biztosítónál személyesen vagy telefonon eljárjon. A meghatalmazást a csatolt dokumentumon tudja megtenni.

 • kitöltött és két tanú által aláírt meghatalmazás

> Meghatalmazás

 

Változásbejelentő személybiztosításhoz

A szerződő és a biztosított a biztosítási szerződés tartama alatt köteles a biztosítási ajánlatban közölt, illetve a szerződésben meghatározott lényeges körülményekben bekövetkezett változásokat annak megtörténtétől számított 15 napon belül bejelenteni a biztosítónak. Ezeket a változásokat a csatolt dokumentumon tudja bejelenteni.

 • kitöltött változásbejelentő
 • a személyes adatokban történt változás esetén a megfelelő okmány dátummal ellátott, aláírt fénymásolata az alábbi szöveggel kiegészítve: „Hozzájárulok személyes okmányaim fénymásolásához.”
 • számlaszám változásnál új Csoportos beszedési megbízás 2 eredeti példánya

Változásbejelentő személybiztosításhoz  

 

Változásbejelentő lakásbiztosításhoz

A szerződő a biztosítási szerződés tartama alatt köteles a biztosítási ajánlatban feltüntetett körülmény módosulását annak megtörténtétől számított 8 napon belül bejelenteni a biztosítónak. Ezeket a változásokat a csatolt dokumentumon tudja bejelenteni.

 • kitöltött változásbejelentő
 • a személyes adatokban történt változás esetén a megfelelő okmány dátummal ellátott, aláírt fénymásolata az alábbi szöveggel kiegészítve: „Hozzájárulok személyes okmányaim fénymásolásához.”
 • számlaszám változásnál új Csoportos beszedési megbízás 2 eredeti példánya

Változásbejelentő lakásbiztosításhoz

 

Zálogkötelezetti nyilatkozat

A szerződő a lakásbiztosítási szerződésen zálogjogosultat (hitelintézetet) megillető hitelbiztosítéki záradékot jegyeztethet be. Ezt a szándékát a csatolt dokumentumon tudja bejelenteni. A biztosító a bejegyzett hitelbiztosítéki záradékról Fedezetigazolást állít ki, és megküldi azt a kérelmezőnek.

 • kitöltött zálogkötelezetti nyilatkozat

Zálogkötelezetti nyilatkozat


Kedvezményezett jelölés

Az élet- és balesetbiztosítási szerződés szolgáltatására jogosult kedvezményezett személyét a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával a biztosítás tartama alatt bármikor megjelölheti, valamint a korábbi megjelölést módosíthatja. Az új kedvezményezetteket a csatolt dokumentumon tudja bejelenteni.

 • kitöltött kedvezményezett jelölés

Kedvezményezett jelölés


Rendelkezés eseti díj felosztásáról:

Az ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésre befizetett eseti díj eszközalapok közötti felosztásáról a csatolt dokumentum segítségével rendelkezhet.

Novum, Regnum

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

 Eseti díj rendelkezési nyilatkozat Novum, Regnum

Aqua  

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

 Eseti díj rendelkezési nyilatkozat Aqua

Bellis, Platanus, Helianthus, Iris, Crocus

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

 Eseti díj rendelkezési nyilatkozat Bellis

Smart Child, Smart Senior, Smart Life, Métisz, Carme, Ganymedes

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

 Eseti díj rendelkezési nyilatkozat Smart

ERGO Io, ERGO Thébé

 • kitöltött Eseti díj rendelkezési nyilatkozat

> Eseti díj rendelkezési nyilatkozat ERGO Io, ERGO Thébé

   

 

Átváltás, átirányítás

Az ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésben Ön meghatározhatja, hogy meglévő befektetési egységeit átváltsuk egy vagy több másik eszközalapba (átváltás), illetve a rendszeres díjas biztosítási szerződés jövőben esedékes díjait a korábbitól eltérő módon osszuk fel az eszközalapok között (átirányítás). A két tranzakció külön-külön és egyszerre is kérhető.

Novum, Regnum, Bonum

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

 Átváltási és átirányítási kérelem Novum, Regnum, Bonum

Aqua, Terra

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

 Átváltási és átirányítási kérelem Aqua

Bellis, Platanus, Helianthus, Iris, Crocus

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

 Átváltási és átirányítási kérelem Bellis

Smart Child, Smart Senior, Smart Life, Métisz, Carme, Ganymedes

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

 Átváltási és átirányítási kérelem Smart

ERGO Io, ERGO Thébé

 • kitöltött Átváltási és átirányítási kérelem

> Átváltási és átirányítási kérelem ERGO Io, ERGO Thébé

   

 

Részleges visszavásárlási kérelem életbiztosítás esetén

A Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződője a biztosítási szerződés tartama alatt kifizetést kérhet a biztosítási szerződés terhére annak megszüntetése nélkül (részleges visszavásárlás).

 • kitöltött részleges visszavásárlási kérelem
 • természetes személy szerződőnél: a szerződő személyi azonosító okmányának dátummal ellátott, aláírt fénymásolata az alábbi szöveggel kiegészítve: „Hozzájárulok személyes okmányaim fénymásolásához.”
 • jogi személy szerződőnél: aláírási címpéldány fénymásolata
 • saját nevében eljáró természetes személynek 3 600 000 Ft részleges visszavásárlási összeg felett, illetve jogi személynek vagy más nevében eljáró természetes személynek minden esetben a pénzmosás elleni törvény értelmében - azonosítási célból - szükséges a személyes megjelenése is biztosításközvetítőnknél (banki partner) vagy ügyfélszolgálatunkon.

Részleges visszavásárlási kérelem

 

Visszavásárlási kérelem életbiztosítás esetén

A szerződő a biztosítási szerződés tartama alatt - maradékjogával élve - kérheti biztosítási szerződése visszavásárlását.

 • kitöltött visszavásárlási kérelem
 • utolsó érvényes kötvény eredeti példánya
 • természetes személy szerződőnél: a szerződő személyi azonosító okmányának dátummal ellátott, aláírt fénymásolata az alábbi szöveggel kiegészítve: „Hozzájárulok személyes okmányaim fénymásolásához.”
 • jogi személy szerződőnél: aláírási címpéldány fénymásolata
 • saját nevében eljáró természetes személynek 3 600 000 Ft visszavásárlási érték felett, illetve jogi személynek vagy más nevében eljáró természetes személynek minden esetben a pénzmosás elleni törvény értelmében - azonosítási célból - szükséges a személyes megjelenése is biztosításközvetítőnknél (banki partner) vagy ügyfélszolgálatunkon.

Visszavásárlási kérelem

Telefonos ügyfélszolgálat

+36 1 877 1111

H: 8:00-17:00
K-Sz: 8:00-16:00
Cs: 8:00-20:00
P: 8:00-16:00

Email üzenetét az alábbi címen várjuk:

ergo@ergo.hu

Levelezési címünk:
1428 Budapest, Pf. 5.